Non-profit

“Bezuinigingsdoelstellingen behalen door energieadvies van Ingenieursbureau de Raaij”

Zorg

In ziekenhuizen en zorginstellingen is een gezond binnenklimaat essentieel voor bewoners, patiënten en medewerkers. Daarnaast wordt het economisch beheer steeds belangrijker om bezuinigingsdoelstellingen te halen.

Nulmeting
Wij beoordelen gebouwen op de punten bouwfysica, installatietechniek en binnenmilieu. Na een nulmeting (energielabel) weet u als beheerder direct waar u aan toe bent. Wij adviseren u met welke technische aanpassingen u de score van uw gebouw kunt verbeteren.

Regelgeving en subsidie
Naast dat investeringsvoorstel op maat bieden wij u de mogelijkheid van een (meerjaren)onderhoudsplan of een modulatieplan. Hierbij adviseren wij u ook wat betreft de actuele regelgeving en de mogelijkheden voor subsidie.

  

Onderwijs

In veel scholen is het met het binnenklimaat bedroevend gesteld. De verwarming en ventilatie laten veelal te wensen over en de hoeveelheid CO2 in de lucht is vaak te hoog. Dit draagt niet bij aan het welzijn en de prestaties van de leerlingen en leerkrachten.

Structurele verbetering
Door overheidsbezuinigingen is energiebesparing ook in het onderwijs een hot item. Wij verzorgen metingen en duidelijke rapportages voor scholen en bieden hun een gecertificeerd Energiebesparing en Binnenmilieu Advies (EBA). Dit advies vormt de basis voor een structurele verbetering van de ventilatie en het energiegebruik van het schoolgebouw.

NONPROFITONDER