Privacy Statement

De door u verstrekte of door Ingenieursbureau De Raaij BV op locatie verworven persoons-, bedrijfs- en/of projectgegevens gebruikt Ingenieursbureau De Raaij BV alleen om middels registratie van het energielabel in een door de Rijksoverheid beheerd gegevensbestand te koppelen aan een vastgoedobject.

Met de verwerking van persoons-, bedrijfs- en/of projectgegevens wordt zorgvuldig omgegaan en worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van hetgeen noodzakelijk is voor het aanvragen van energielabels en/of het opleveren van gegevens ten behoeve van de steekproeven van de certificerende instelling en/of op verzoek van wetgever.

Vanuit de BRL9500 is Ingenieursbureau De Raaij BV verplicht dossiers mimimaal 15 jaar te bewaren. Alle niet noodzakelijke gegevens die tijdens de opname verworven zijn worden na registratie volledig verwijderd van al onze systemen.

Geheimhoudingsplicht

Ingenieursbureau De Raaij BV en alle bij de BRL9500 betrokken medewerkers (inclusief ingehuurde personen) houden tegenover derden alle gegevens geheim die in het kader van het uitvoeren van alle werkzaamheden worden verzameld. De geheimhoudingsverklaring geldt niet als gegevens worden opgevraagd door de wetgever of certificatie-instelling, of als de opdrachtgever aantoonbaar toestemming gegeven heeft om gegevens aan anderen te verstrekken.

Indien uw persoons-, bedrijfs- en/of projectgegevens, in ons bezit, naar uw mening onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken deze te laten corrigeren.