Werkwijze

“Gedegen advies, plan van aanpak en een heldere prijsopgave vooraf”

Offerte aanvraag
Voordat we aan een opdracht beginnen mag u van ons een duidelijk en compleet kostenoverzicht voor uw project verwachten.

Ontvangst van wensen en mogelijkheden
Na uw akkoord, maken wij graag een afspraak met u op locatie of bij u thuis. Zo hebben we de tijd om nader kennis te maken en uw wensen zorgvuldig te bespreken. Daarnaast geeft het ons een goede indruk van uw project.

Onderzoek woning of gebouw
Na deze kennismaking zal een gediplomeerd adviseur uw project grondig onderzoeken en alle bouwkundige en installatietechnische gegevens opnemen. Deze Nulmeting is de basis voor een Energielabel, EPA-Maatwerkadvies en Binnenmilieuprofiel. Indien u bouwtekeningen heeft, kan er enige tijd bespaard worden bij de inspectie. Indien het een kantoor betreft waar ook anderen werken, zal er een kort interview worden afgenomen om inzicht in de gebruiken door te krijgen.

Natuurlijk bent u nieuwsgierig wat de eerste indrukken van ons zijn. Na de opname wordt op uw verzoek een eerste toelichting gegeven van de bevindingen en de mogelijkheden.

Verwerken van alle gegevens en informatie
Op ons kantoor worden alle gegevens verwerkt. Als u alleen een Energielabel heeft besteld, dan wordt het rechtsgeldig gemaakt door het project af te melden in een landelijk gegevens bestand bij de Rijksoverheid. U krijgt van ons een rechtsgeldig document met het Energielabel.

Als u naast een Nulmeting ook een EPA-Maatwerkadvies heeft besteld, dan worden nu volgens een vaste werkwijze en gecontroleerd protocol alle gegevens klaargemaakt voor het doorrekenen van alle bouwkundige en installatietechnische energiebesparende maatregelen. Alle informatie wordt administratief verwerkt en zal 15 jaar bewaard worden.

Onderzoek naar mogelijkheden
Als alle mogelijke maatregelen zijn doorgerekend, zal een senior energieadviseur een gebalanceerde keuze maken met welke maatregelen u uw woning of bedrijfsgebouw optimaal kan verbeteren, passend bij uw wensen en de kenmerken van het gebouw. Zo wordt duidelijk hoe u het comfort kan verbeteren en welke besparingen u kunt bereiken. Hierbij wordt ook uiteraard ook rekening gehouden met het budget en de energielabelstappen die genomen kunnen worden.

Check met gevolgen binnenmilieu
Deze stap is uniek in energiebesparingland. Ingenieursbureau de Raaij is de enige die een extra controle moment heeft waarbij het binnenklimaat in relatie tot het energiebesparingtraject gecontroleerd wordt op mogelijke problemen of waar mogelijk nog comfortklachten zouden kunnen optreden.

Check bouwfysische gevolgen
Goed isoleren is energie besparen. Maar goed isoleren is óók  letten op bouwkundige fouten als vocht en schimmelproblemen. Ouderen gebouwen hebben elk hun eigenschappen die zorgvuldig bekeken moeten worden. Ingenieursbureau De Raaij checkt dit voor u waar nodig worden oplossingen bedacht.

Uitwerken van advies
In duidelijke taal wordt voor uw situatie een passend advies gemaakt. Niet alleen een opsomming van de materialen die te verkrijgen zijn, maar een echt maatwerkadvies. Een goed advies met de juiste materiaalkeuze, de te volgen werkwijze en eventueel bijbehorende aandachtspunten.

Opleveren rapportage
Een advies wilt u graag gerapporteerd zien. Het rapport wordt u digitaal aangeboden in .pdf formaat. Natuurlijk is ook een geprinte versie mogelijk. Deze zal u op verzoek worden toegestuurd.

Aanvullend Begeleidingstraject
Indien u ons ook graag wil inschakelen voor een begeleidingstraject, wordt de rapportage uitgebreid met u besproken en worden de vervolgstappen met u doorgenomen. Aangezien een begeleidingstraject in verschillende vormen kan plaatsvinden. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Rapportbespreking en doornemen plan de campagne
  • Ondersteuning offertetraject
  • Afstemming materiaal aannemer
  • Afstemming installatie installateur
  • Tussentijdse keuring
  • Eindkeuring nieuw energielabel

Uiteraard worden de mogelijkheden van te voren toegelicht en maken we vooraf heldere werkafspraken.